Hoppa till innehåll

Guld och krypto som potentiella investeringar

Så används guldtackor i spelens värld

I dåliga tider kan det vara svårt att veta vad man ska investera i. Aktiemarknaden är svår att tolka som den är, och om det dessutom har blivit lågkonjunktur kan det vara lite komplicerat för många att avgöra vad som skulle kunna utgöra en lämplig investering. Vi kommer att diskutera guld och krypto som alternativ, samt berätta lite om hur dessa två till synes olikartade val faktiskt har mycket gemensamt.

Likheter mellan guldpriser och kryptopriser

Det finns två slags priser som investerare runt om i världen har tittat lite extra på den senaste tiden. Vid första anblicken kanske det verkar som att det finns väldigt få gemensamma nämnare, men dessa två alternativa investeringar har en del likheter. Vi pratar här om guld och kryptovaluta kurser.

Bitcoin kännetecknas av dess decentraliserade natur. Man kan även karaktärisera guld på samma sätt eftersom priset på guld inte kan styras direkt av någon myndighet heller. Vidare är det ofta som investerare har märkt att de båda kurserna rör sig någotsånär i takt med varandra.

Osäkerhet när det gäller guld och krypto

En faktor som ibland får investerare att börja intressera sig för både guld och krypto är ekonomisk osäkerhet. I tider med globala problem är det många som undviker att investera i en del aktier som kan påverkas av sådana faktorer. Anledningen till detta är att det blir svårare att förutse hur ”vanliga” aktier kommer att påverkas med en sedvanlig teknisk analys.

Både guld och kryptovalutor blir därmed intressanta alternativ för den som vill investera i något som inte drabbas av en lika negativ påverkan som marknaden i övrigt. Ett exempel på ett sådant scenario var coronapandemin. Under denna tid ökade både guld- och kryptokurserna.

Hur tillgång och efterfrågan påverkar priserna

Vad något kostar beror till stor del på hur mycket det finns av den specifika varan. Guld är en begränsad vara/tillgång, speciellt då det är svårt att utvinna, precis som det är när det gäller all annan gruvverksamhet.

Bitcoin är också en begränsad vara. Vissa kanske tror att det finns hur mycket Bitcoin som helst eftersom det är en digital vara, men det stämmer inte. Det antal som ges ut är strikt begränsat till 21 miljoner. När intresset ökar medför detta därmed att priset ökar, precis som med guld. Den regel som säger att antalet Bitcoin inte får överstiga 21 miljoner är vidare något som finns integrerat i källkoden. Som tidigare nämnts kan därför regeringar och styrande organ inte påverka handeln som de kan med traditionella värdepapper.

En annan aspekt att tänka på är hur vi definierar begreppet ”begränsad”. Det kan tyckas som ett solklart fall, men nedanstående resonemang kommer att visa att det inte alltid är så enkelt när det handlar om ekonomiska sammanhang.

Begränsad tillgång och väldefinierad tillgång

Det finns en väsentlig skillnad mellan tillgången på guld och tillgången på Bitcoin. Ovanstående resonemang leder oss till slutsatsen att Bitcoin i slutänden är en ännu mer begränsad vara än guld. Guld må vara kostsamt, och i många fall slitsamt, att utvinna men det är ett ämne som det alltid går att utvinna mer av.

Att det blir svårare att hitta implicerar inte att guldet som sådant har tagit slut, eller ens att det kommer ta slut. Någon gång i en avlägsen framtid kommer vi även att kunna utföra gruvaktiviteter på andra himlakroppar, vilket teoretiskt sett skulle kunna innebära att priset på guld minskade. Tillgången på Bitcoin har ju å andra sidan, p.g.a. dess källkod, en väldefinierad slutpunkt. Det lär ta ett tag innan alla Bitcoin har utvunnits, men man kan ändå så att säga se slutet på horisonten.

Vad vi kan förvänta oss av priser på guld och krypto under de kommande åren

Guldhandeln har hållit på ett bra tag och ekonomer har därför en rätt så klar uppfattning om vad man kan förvänta sig. Annat är det med krypto som både är relativt ny med tanke på tekniken och dess roll som ekonomisk tillgång.

Då krypto inte har en lika lång historik kan det vara svårt att sia om hur utvecklingen kommer att te sig under de närmaste åren. Generell teknisk utveckling är en annan faktor som bidrar till att komplicera eventuella analyser ytterligare.

Både guld och krypto är intressanta alternativ för den som vill hitta alternativa investeringar. Man bör dock vara medveten om det gamla talesättet att man inte bör lägga alla ägg i samma korg. Riskspridning är ett allmänt vedertaget begrepp inom ekonomiska sammanhang och det kan därför vara en bra idé att applicera ett sådant koncept även i detta resonemang.