Hoppa till innehåll

Guld som en historisk investering

Guld som en historisk investering

Guld är kanske den mest populära råvaran genom tiderna. Sedan den användes i tidiga civilisationer som en form av status och valuta, har den varit en ovärderlig tillgång för det mänskliga samhället. Guld har använts i smycken, mynt och andra former av valuta i århundraden. Det är nu en av de mest värdefulla metallerna på jorden. Guldpriserna bestäms av utbud och efterfrågan, samt spekulationer från investerare.

Populärt i över 6000 år

Guld har varit högt värderat för sina unika och attraktiva egenskaper så långt tillbaka som till 4000 f.Kr. Den äldsta guldskatten i världen är från 4 600–4 200 f.Kr. Det finns ingen kultur eller epok där guld inte kan anses ha ett högt värde. Från det gamla Egypten till aztekerna, Kinas många dynastier och de grekiska och romerska skattkamrarna är guld synonymt med makt och rikedom.

Guld för byteshandel och handel

Genom historien har guld ofta använts som ett verktyg handel. Guld har använts som en form av valuta sedan 500 f.Kr. Det var Darius den store, härskare över Persiska riket, som präglade det allra första guldmyntet. Fram till förra århundradet använde många länder runt om i världen guld- och silvermynt som valuta. Det var inte förrän på 1930-talet, under den världsomfattande depressionen, som länderna slutade använda guldmyntfotot.

Guldet, guldpris och dollarn

Förenta staternas kongress antog 1792 lagen om myntverket (Mint and Coinage Act). Genom denna lag infördes ett fast guldpris iparitet med den amerikanska dollarn. Lagen hade en långtgående inverkan på guldets moderna historia som ädelmetall. Enligt den nya lagstiftningen betraktades guld- och silvermynt som lagliga betalningsmedel i USA. Guld, som i dag är 75 gånger dyrare än silver, var endast 15 gånger dyrare än silver vid den tidpunkten.

Amerikanska inbördeskriget

När det amerikanska inbördeskriget kom förändrades dock det förhållandet.  Eftersom USA inte kunde betala sina skulder med hjälp av guld och silver infördes pappersvaluta för första gången i USA 1862. Pappersvalutan var känd som en fiatvaluta. Det är en term vi hör ofta när vi exempelvis pratar om kryptovaluta. 1873 togs silver helt bort från det amerikanska myntverkets system.

Bretton Woods-avtalet

En annan viktig punkt i guldets moderna historia är Bretton Woods-avtalet. De två världskrigen hade ödelagt de internationella finansmarknaderna. I slutet av andra världskriget samlades de globala ledarna för att skapa en guldväxelstandard för världen och koppla den till den amerikanska dollarn. Det gjorde USA extremt mäktigt på de internationella marknaderna. Avtalet är en av de viktigaste punkterna för guldpriset och för den amerikanska ekonomin, eftersom den banade väg för USA att bli en global supermakt.

Efter andra världskriget

Efter andra världskriget blev den amerikanska dollarn den viktigaste valutan för andra regeringar eftersom det var den enda valutan som fortfarande hade guld som säkerhet. Detta fortsatte fram till 1973 då USA blev det sista landet att sluta använda guldmyntfoten. Anledningen till detta var att landet behövde ytterligare medel för att betala för Vietnamkriget.

Guld som en investering

Guld som köptes som en investering tog verkligen fart först efter 1970-talet när USA återigen gjorde det lagligt att äga och handla med fysiskt guld. Fram till 1975 hade Gold Reserve Act of 1934 gjort innehav av guld olagligt. Guld är en populär investering bland en rad olika investerare som vill diversifiera sin portfölj utanför traditionella aktier och andelar och på så sätt minska sin risk. De senaste 45 åren har det visat sig att guldet har överträffat aktier.

Vad gäller idag?

I dag köps guld vanligtvis som ett skydd mot inflation och guldpriset stiger ofta i tider av ekonomisk kris. Huvudskälet till detta är att människor i tider av ekonomisk osäkerhet ofta vänder sig till materiella tillgångar. Ett bra exempel på detta inträffade efter finanskrisen 2009 då guldpriset steg till sin högsta topp i historien. Med en stor pandemi bakom oss, krig i Europa och mycket annat, är det troligt att det kommer fortsätta. En orolig värld är alltid en motivation för ett högre guldpris.

Guldmynt för investeringar

Sydafrikanska Krugerrand lanserades 1967. Det var det allra första myntet som utformades specifikt för investeringsändamål. Vid den tiden var Sydafrika den största guldproducenten i världen. För allra första gången erbjöd det investerare ett medel för privat ägande av guld och vid en tidpunkt stod Krugerrand för nästan 90 % av den globala marknaden för guldmynt. Sedan starten har många andra länder infört sin egen version av Krugerrand, inklusive Storbritanniens alldeles egna Britannia-mynt.

Inflytandet från World Gold Council

World Gold Council (länk till WGC) har bidragit till att förändra människors sätt att uppfatta guld som både en investering och en handelsvara. WGC grundades 1878 och har bidragit till att främja efterfrågan på guld över hela världen. I dag fortsätter WGC att ha ett betydande inflytande på marknaden för guldinvesteringar och lanserade den allra första ETF för guld 2004. 

Populära former av guldinvesteringar

Guld är en av de mest mångsidiga tillgångarna på marknaden och det finns många olika typer av guldinvesteringar. Några av de mest populära är t.ex:

  • Samlarmynt: Populära hos en mängd olika investerare eftersom de erbjuder något utöver bara sitt materiella värde.
  • Guldmynt: Präglas vanligtvis av länder eller företag. Exempel är Britannia, Sovereign, den sydafrikanska Krugerrand och den amerikanska guldörnen. I allmänhet endast avsedda för investeringsändamål och prissätts baserat på vikt och renhet.
  • Guldtackor: Ett av de enklaste sätten att investera i massivt guld.
  • ETF:er för guld: Har funnits i mindre än 15 år. Gör det möjligt för investerare att dra nytta av förändringar i guldpriset utan att själva behöva äga fysiskt guld.
  • Aktier från guldgruvbolag: Några av de hetaste aktierna just nu utfärdas av guldgruv- och prospekteringsföretag.

Slutsats

Guld är den mest populära investeringen bland alla ädelmetaller. Investerare köper i allmänhet guld som ett sätt att sprida ut riskerna. Det görs särskilt genom att använda terminskontrakt. Guldmarknaden är i likhet med andra marknader utsatt för spekulation och volatilitet. Jämfört med andra ädelmetaller som används för investeringar har guld varit den mest effektiva säkra hamnen i ett antal länder.