Hoppa till innehåll

Guldtackor

Guldtackor

Guld har varit den mest eftertraktade varan i århundraden. Det är en investering som används för att skydda sig mot inflation och ekonomiska nedgångar. Guldtackor och guldmynt är ett vanligt sätt att investera i guld. Guldtackor är inte lika populära som mynt, men de erbjuder en högre renhet av guld.

Vad är guld?

Guld är en tillgång som har värderats i århundraden, och det finns ett antal anledningar till att människor investerar i det. Det viktigaste skälet är dock att guld inte fluktuerar som andra investeringar gör. Som ett resultat av denna stabilitet är guld både en säker och pålitlig investeringsmöjlighet. Guld har använts som en form av valuta, en värdeförvaring och en investering i århundraden. Guld ses också som ett skydd mot inflation och andra ekonomiska risker.

Läs mer om guld och aktuellt guldpris.

Vad är aktuellt guldpris?

I skrivande stund kan du köpa en 1 kg guldtacka för cirka 622 000 kr. Det ger ett grampris på 622 kr. Under det ett (1) år har guldpriset ökat med cirka 13%. Under 20 år det ökat 547%!  Läs lite om utvecklingen av guldpriset, och vilka faktorer som påverkar det på Investopedia.

Vad är en guldtacka?

En guldtacka är ett massivt guldblock som är gjutet i en form som har standardiserats för att ha en exakt vikt. Guldtackor kan användas som en form av valuta, men de används oftare som investeringar. Guldtackor tillverkas vanligtvis genom att smält guld hälls i formar för att skapa den form och storlek som önskas. Guldtackan kyls sedan ner och poleras tills den har önskad finish.

Investera i guld och guldtackor

Det mest traditionella sättet att investera i guld är att köpa guldtackor. I vissa länder kan man lätt köpa och sälja dessa på storbankerna. Alternativt finns det guldhandlare som tillhandahåller samma tjänst. Guldtackor har i allmänhet lägre prispremier än guldmynt. De finns i olika storlekar. I Europa är några vanliga 12 kg, 1 kg, 310 gr, 31 gr, 100 gr, 10 gr och 1 gr. Världens största guldtacka väger 250 kg!

Lägre pris men högre risk för förfalskning

Guldtackor har i allmänhet lägre pris än guldmynt. Större tackor medför dock en ökad risk för förfalskning. Guldmynt kan lätt vägas och mätas mot kända värden för att kontrolleras. De flesta tackor kan inte det. Guldköpare låter ofta omvärdera tackor. Större tackor har också en större volym som gör det möjligt att skapa en partiell förfalskning med hjälp av ett volframfyllt hålrum. Volfram är idealiskt för detta ändamål eftersom det är mycket billigare än guld, men har samma densitet.

Vilka är fördelarna med att investera i guldtackor?

Att investera i guldtackor är ett smart sätt att diversifiera din investeringsportfölj. Guldtackor är en alternativ investering till aktier och obligationer, som är mer känsliga för inflation. Fördelarna med guld är att det är materiellt. De kan förvaras i ett kassaskåp. Investerare inte oroa sig för marknadens svängningar. Guldtackor kan köpas i många vikter, från 1 gram, vilket gör det enkelt för investerare på alla förmögenhetsnivåer.

Vilka är nackdelarna med att investera i guldtackor och guldmynt?

Fysiskt guld är en materiell tillgång som kan förvaras i ett kassaskåp eller i ditt hem. Det är en investering som har varit populär i många år, med ett guldpris som fluktuerar över tiden. Guldtackor och guldmynt är inte likvida tillgångar, vilket innebär att de inte kan omvandlas till kontanter lika snabbt som andra investeringar som handlas på aktiemarknaden. Deras ökade lagringskostnader gör dem också till ett mindre önskvärt investeringsinstrument än handel med aktier där guldtackor och mynt kan lagras i många generationer.

Bode du investera i guld?

Att investera i guld kan vara en bra idé om du vill diversifiera din portfölj. Det är några saker som du bör tänka på:

  • Guldpriset kommer inte garanterat att stiga för alltid, så investera inte alla dina pengar i denna tillgång.
  • Se till att du köper fysiskt guld, inte bara papperstillgångar.
  • Investera inte mer än 5 % av din portfölj i en enda tillgång, inklusive guld.

Slutsatser och sista tankar

I århundraden har guld varit ett värdeförråd som är säkert och en investering som kan ge exponentiell avkastning. Guldets värde har ökat stadigt under de senaste åren på grund av geopolitisk osäkerhet och anses nu vara ett av de mest välkända förmögenhetsförråden i världen.